Skip to main content

Luchtfotografie

We fotograferen, filmen en registreren met onbemande vliegende drones (UAV). Ze zijn licht, geruisloos, wendbaar en opereren van op elke gewenste hoogte. En dat biedt unieke perspectieven.

 • Inspectie van moeilijk bereikbare plaatsen
 • Presentatie van bedrijfspanden en terreinen
 • Periodieke fotografie van de bouw van infrastructuur
 • Vogelvluchten t.b.v. toekomstvisualisaties en 3D
Play Video

Avisum Areal Video

Luchtfotogrammetrie

Fotogrammetrie is de techniek die het mogelijk maakt ruimtelijke metingen te verrichten vanaf foto’s. Men spreekt van luchtfotogrammetrie wanneer het beeldmateriaal vanuit de lucht wordt maakt.

Avisum is gespecialiseerd in het gebruikt UAV’s voor het inzamelen van luchtbeelden. Deze onbemande drones maken een hoeveelheid overlappende foto’s op een vooraf bepaald traject.

Het inzetten van grondcontrolepunten is essentieel voor de nauwkeurigheid van de meting. Dit zijn vaste posities op de grond die herkenbaar zijn op de foto’s en waarvan de locatie zeer nauwkeurig is ingemeten door middel van GPS of total station.

Met luchtfotogrammetrie kunnen volgende producten aangemaakt worden:

 • 2D bovenaanzicht van een gebied of een orthomozaïek
 • Hoogtekaarten & digitaal terreinmodel
 • 3D model van een terrein
 • Pointcloud van een terrein

Inwinning

Dataverzameling

Verwerking

Thermografie

Drones uitgerust met een thermografische camera maken een visuele weergave van de heersende temperaturen, een thermogram.

In veel gevallen hebben lage temperaturen hierop een donkere kleur en de hogere temperaturen lichtere kleuren. Defecten of warmteverliezen worden zo vroegtijdig opgespoord.

Toepassingen zijn:

 • Hotspots bij zonnepanelen
 • Warmteverlies bij industriële installaties
 • Mapping van waterverdeling en irrigatie
 • Dakisolaties

Digitale terreinmodellen

Avisum is gespecialiseerd in het maken van luchtfoto’s op geringe hoogte. Dit stelt ons in staat om een 3D beeld van het terrein te verkrijgen.

Door extra controlepunten op de grond in te meten krijgt elke beeldpixel het juiste X, Y en Z coördinaat. Op deze manier ontstaat er een digitaal terreinmodel waarmee snel en nauwkeurig kan worden gerekend.

Toepassingen zijn:

 • Zand- en grindgroeves
 • Grootschalige projecten
 • Industriebouw
 • Projectopvolging

3D model – Lagunering

3D model – Steengroeve

Orthomozaïek

Een orthomozaïek is een samengestelde en geometrisch gecorrigeerde compositie die met speciale software berekend wordt uit een serie individuele luchtopnames.

Alle hoogte- en kleurverschillen in het terrein worden gecorrigeerd voor een optimale weergave. Dit georthorectificeerd beeld wordt verder aangevuld met grondcontrolepunten die ingemeten worden via GPS. Elke pixel bekomt zo het juiste coördinaat waardoor accurate metingen mogelijk worden.

De orthofoto kan gebruikt worden als:

 • Digitale onderlegger in een GIS- en CAD applicatie
 • Basis creatie topografische kaarten
 • Google Earth als .kml
 • Google Maps als .html

Othomozaieken beschikken over een zeer hoge resolutie omdat ze samengesteld worden uit een reeks individuele opnames.

Orthomozaiek

Survey

Survey werkzaamheden gebaseerd op drone technologie, gps, lidar en digitale terrein modellen.

Data inwinning via drones gaat zeer snel t.o.v. traditionele technieken en de hoeveelheid data is enorm. Voor de verwerking worden dan ook de nieuwste technieken gebruikt om een digitaal terrein model te onderzoeken.

Analyse, interpretatie en visualisatie zijn essentieel om kennis en inzicht te verwerven over de ingewonnen data.

Berekeningen

Met een digitaal terrein model of DTM kan men zeer snel en nauwkeurig allerhande berekeningen maken.

Het meten op verschillende tijdstippen laat ons toe de verschillen in hoogte, oppervlakte of volume te berekenen en te visualiseren.

 • Volumes
 • Afstanden
 • Oppervlaktes
 • Hoogtes
 • Verschillen

Projectopvolging

Drones zijn snel inzetbaar en bovendien ook kostenefficiënt. Hierdoor kunnen ze op regelmatige basis ingezet worden voor het opvolgen van langdurige projecten.

Een project kan opgevolgd worden van begin tot einde, van de nulmeting t.e.m. de revisiemeting. Verschillende fases van een groot grondverzet kunnen in kaart gebracht worden en moeilijk toegankelijke gebieden vormen geen enkel probleem voor onze drones.

Met zusterbedrijf PS-Survey wordt ook data onderwater verworven.

Een jong en dynamisch collectief van vier landmeetkundige bedrijven.

Close Menu

Ready for takeoff?

Avisum BV
Vincent Fissette
Ophovenstraat 60
3680 Maaseik

Tel: +32 472 13 22 67
Email: vincent.fissette@avisum.be